Tag DCT

MyCoder

Implementacja algorytmu kompresji opartego o transformatę DCT pracująca w całości na liczbach całkowitych, pod kątem implementacji w mikroprocesorze 8-mio bitowym.

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑