Tag C#

PDF RGB to CMYK converter v0.1

PDF RGB to CMYK converter application with GUI, uses Ghostscript (required installation in default folder). Download: Screenshoots:  

GPX fix v0.1

Mio Cyclo 105 gear export fix for ‘corrupted’ files (from stationary trainer) which lets import gpx file in Sports Tracker service.

Cyberlink RC Driver v0.1

Program umożliwiający przypisanie dowolnych aplikacji do standardowo niedostępnych przycisków pilota do komputera Cyberlink IR Remote Controller.

Neostrada logger v0.1

Logger parametrów neostrady dla rutera ASMAX Ar-704g.

VDSI

Aplikacja do przetwarzania obrazów – graficzny interfejs do OpenCV.

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑