Enkapsulacja funkcji Winapi na wzór OWL lub MFC ale mniej złożone. Upraszcza i przyśpiesza tworzenie aplikacji.

Wac_0.1.zip by Michał Strug.