Program przekształcający widok stereo 2D na widok 3D (stereo).

GLstereo_10.zip by Michał Strug.