Model fizyczny samochodu przedstawiony jako graficzna reprezentacja wraz z rozkładem sił oraz torem jazdy (historycznym i przewidywanym).

Aplikacja wykonana w OpenGL.

GLCar.zip by Michał Strug.