Implementacja algorytmu kompresji opartego o transformatę DCT pracująca w całości na liczbach całkowitych, pod kątem implementacji w mikroprocesorze 8-mio bitowym.

Tylko kod źródłowy w C i 3 przykładowe zdjęcia przed i po kompresji. Stopień kompresji: 4.8%, 8.8%, 1.4%.

MyCoder.zip by Michał Strug.