Tag SMS

SMSDecoder

Dekodowanie SMSów w standardzie GSM 3.40 i 3.38.

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑