Tag OpenCV

VDSI

Aplikacja do przetwarzania obrazów – graficzny interfejs do OpenCV.

GLstereo v1.0

Program przekształcający widok stereo 2D na widok 3D (stereo).

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑