Tag kod źródłowy

GGCE

Klient Gadu-gadu dla Windows CE 2.11 i 3.0.

SMSDecoder

Dekodowanie SMSów w standardzie GSM 3.40 i 3.38.

VDSI

Aplikacja do przetwarzania obrazów – graficzny interfejs do OpenCV.

MyCoder

Implementacja algorytmu kompresji opartego o transformatę DCT pracująca w całości na liczbach całkowitych, pod kątem implementacji w mikroprocesorze 8-mio bitowym.

WAC – WinAPI Classes

Enkapsulacja funkcji Winapi na wzór OWL lub MFC ale mniej złożone. Upraszcza i przyśpiesza tworzenie aplikacji.

myList v0.1b

Implementacja listy rozwijanej (komponentu GUI) w WINAPI.

glMouseEngine

Program realizujący sterowanie kamerą za pomocą myszy w scenie OpenGL.

Informatyka

Kod programu realizującego dynamiczną listę dwukierunkową w języku C++.

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑