Tag framework

WAC – WinAPI Classes

Enkapsulacja funkcji Winapi na wzór OWL lub MFC ale mniej złożone. Upraszcza i przyśpiesza tworzenie aplikacji.

© 2023 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑