Tag C

MyCoder

Implementacja algorytmu kompresji opartego o transformatę DCT pracująca w całości na liczbach całkowitych, pod kątem implementacji w mikroprocesorze 8-mio bitowym.

myList v0.1b

Implementacja listy rozwijanej (komponentu GUI) w WINAPI.

Reg – v0.1

Wpis do rejestru do Starcraft’a BroodWar’a 1.10.

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑