Aktualizacja starej strony do formy bloga opartego na WordPress’ie.

Stara strona:

old_page