Program zrealizowany na zajęcia z modelowania systemów fizyczno-biologicznych – symulator supermarketu.

Supermarket.zip by Michał Strug.