Dynamiczna Alokacja Tablic w języku Turbo Pascal 7.0, wersja 1.4

dat14.pdf by Michał Strug.