Program do przeglądania map i innych obrazów, z przykładowymi plikami.

JV3.zip by Michał Strug.