Program obrazujący rozkład Gaussa zrealizowany na zajęcia z procesów stochastycznych.

RG.zip by Michał Strug.