Program realizujący sterowanie kamerą za pomocą myszy w scenie OpenGL.

glMe.zip by Michał Strug.