Implementacja listy rozwijanej (komponentu GUI) w WINAPI.

Mylist_01b.zip by Michał Strug.