Player plików wav i mp3, wyświetlający przebieg czasowy i częstotliwościowy (FFT) dźwięku.

Wave_omega.zip by Michał Strug.