Program zapisujący do pliku co określony interwał czas pracy systemu.

Przydatny w tworzeniu zestawienia czasu użytkowania komputera w danym okresie. Pomoc: compuptime -h.

CompUpTime.zip by Michał Strug.