Program obsługujący bazę danych kartoteki parafialnej.

Program umożliwia pracę sieciową (klient-serwer). Zawiera pustą bazę danych.

XMLdb_v01.zip by Michał Strug.