Dekodowanie SMSów w standardzie GSM 3.40 i 3.38.

Projekt open-source dostępny na platformie Sourceforge.

SMSDecoder by Michał Strug.