Month January 2006

MyCoder

Implementacja algorytmu kompresji opartego o transformatę DCT pracująca w całości na liczbach całkowitych, pod kątem implementacji w mikroprocesorze 8-mio bitowym.

XMLdb v0.1

Program obsługujący bazę danych kartoteki parafialnej.

GLCar v1.0

Model fizyczny samochodu przedstawiony jako graficzna reprezentacja wraz z rozkładem sił oraz torem jazdy (historycznym i przewidywanym).

© 2022 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑