Month September 2004

WAC – WinAPI Classes

Enkapsulacja funkcji Winapi na wzór OWL lub MFC ale mniej złożone. Upraszcza i przyśpiesza tworzenie aplikacji.

myList v0.1b

Implementacja listy rozwijanej (komponentu GUI) w WINAPI.

glMouseEngine

Program realizujący sterowanie kamerą za pomocą myszy w scenie OpenGL.

© 2023 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑