Category Studia

Praca magisterska

FPGA-Based Implementation of a Graphical LCD Screen Controller. Altium LiveDesign board with Xilinx Spartan 3.

VDSI

Aplikacja do przetwarzania obrazów – graficzny interfejs do OpenCV.

GLCar v1.0

Model fizyczny samochodu przedstawiony jako graficzna reprezentacja wraz z rozkładem sił oraz torem jazdy (historycznym i przewidywanym).

Program układający plan zajęć

Program układający plan zajęć wykonany na zajęcia z badań operacyjnych.

Symulator supermarketu

Program zrealizowany na zajęcia z modelowania systemów fizyczno-biologicznych – symulator supermarketu.

Zdjęcie chwytaka zaprojektowanego przeze mnie w programie AutoCAD na zajęcia z Zapisu i podstaw konstrukcji.

Rozkład Gaussa

Program obrazujący rozkład Gaussa zrealizowany na zajęcia z procesów stochastycznych.

Programowanie systemów czasu rzeczywistego

Projekt realizujący Symulator Ruchu Pakietów w Międzymiastowej Sieci Telekomunikacyjnej wykonany w języku ADA95.

Informatyka

Kod programu realizującego dynamiczną listę dwukierunkową w języku C++.

Analiza matematyczna

Trójwymiarowe wykresy funkcji dwóch zmiennych.

© 2024 Michal Strug's blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑